Ondernemingsrecht

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.

Het ondernemingsrecht beslaat het recht dat ziet op vraagstukken over de juiste wijze van toezicht uitoefenen, het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders, interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid / besluitvormingstrajecten van organen van de vennootschap en (uiteraard) corporate governance.

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Gijs van Poppel

Advocaat

Stefan Vissink

Advocaat

Jasper van Nes

Advocaat • Belastingadviseur

Els van Kolfschooten

Juridisch medewerker
Top