Rechtsgebieden

Het gespecialiseerde team van Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten • Belastingadviseurs • Mediation adviseert en procedeert op het gebied van:

Ons bedrijf onderscheidt zich al jaren door helderheid. Wij maken leesbare teksten en spreken duidelijke taal, zodat u antwoord heeft en direct verder kunt.

Eigentijds, informeel en to the point op ons vakgebied; juridische dienstverlening waarmee u geholpen bent.

Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

Bekijk rechtsgebied

Belastingrecht

Fiscaal advies, fiscale geschillen en fiscale compliance. Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Overdrachtsbelasting en internationaal belastingrecht.

Bekijk rechtsgebied

Commerciële Contracten 
& Commercial Litigation

Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

Bekijk rechtsgebied

Fusies & Overnames

Ondernemingsrechtelijke transacties, zoals de (ver)koop van vennootschappen en ondernemingen in allerlei varianten, aandelenemissies/-inkoop, aandeelhouders- en bancaire (her)financieringen en MBO/MBI.

Bekijk rechtsgebied

ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

Bekijk rechtsgebied

Mediation

Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

Bekijk rechtsgebied

Ondernemingsrecht & Samenwerkingsvormen

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

Bekijk rechtsgebied

Healthcare & Pharma

Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

Bekijk rechtsgebied
Top