Expertises
 • Arbeidsrecht & Medezeggenschap

  Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

 • Tax law

  Tax advice, tax disputes and tax compliance. Corporation tax, Income tax, Wage tax, Turnover tax, Transfer tax and international tax law.

 • Commerciële Contracten & Commercial Litigation

  Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

 • Corporate / Mergers and Acquisitions (M&A)

  Trust on our tax and legal advice & litigation on corporate law transactions, such as mergers and acquisitions (M&A) in all sorts of variants, share issues/buy-backs, shareholder and bank (re) financing, MBO/MBI, venture capital, corporate governance and more.

 • ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

  Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

 • Mediation

  Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

 • Ondernemingsrecht & Samenwerkingsvormen

  Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

 • Healthcare & Pharma

  Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

Bekijk rechtsgebieden Check updates

Rechtsgebieden

Wij adviseren en procederen over:

Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

Tax law

Tax advice, tax disputes and tax compliance. Corporation tax, Income tax, Wage tax, Turnover tax, Transfer tax and international tax law.

Commerciële Contracten & Commercial Litigation

Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

Corporate / Mergers and Acquisitions (M&A)

Trust on our tax and legal advice & litigation on corporate law transactions, such as mergers and acquisitions (M&A) in all sorts of variants, share issues/buy-backs, shareholder and bank (re) financing, MBO/MBI, venture capital, corporate governance and more.

ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

Mediation

Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

Ondernemingsrecht & Samenwerkingsvormen

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. Wij ondersteunen bij het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

Healthcare & Pharma

Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen.

Wij hebben met genoegen gewerkt voor o.a.

Door betrouwbare dienstverlening vervullen wij vaak de rol van trusted advisor, naast onze rol als oplosser van juridische vraagstukken.

Top