Expertises
 • Arbeidsrecht & Medezeggenschap

  Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

 • Belastingrecht

  Fiscaal advies, fiscale geschillen en fiscale compliance. Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Overdrachtsbelasting en internationaal belastingrecht.

 • Commerciële Contracten 
& Commercial Litigation

  Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

 • Fusies & Overnames

  Ondernemingsrechtelijke transacties, zoals de (ver)koop van vennootschappen en ondernemingen in allerlei varianten, aandelenemissies/-inkoop, aandeelhouders- en bancaire (her)financieringen en MBO/MBI.

 • ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

  Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

 • Mediation

  Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

 • Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.

 • Samenwerkingsvormen

  Opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

Bekijk rechtsgebieden Check updates

Rechtsgebieden

Wij adviseren en procederen over:

Arbeidsrecht & Medezeggenschap

Complexe reorganisaties, individuele en collectieve ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden, werknemersparticipaties en pensioenrecht.

Belastingrecht

Fiscaal advies, fiscale geschillen en fiscale compliance. Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Overdrachtsbelasting en internationaal belastingrecht.

Commerciële Contracten 
& Commercial Litigation

Onderhandelen, redigeren en procederen ter zake van overeenkomsten op het gebied van agentuur, algemene voorwaarden, distributie, franchise, huur, koop, opdracht, productaansprakelijkheid en verzekering.

Fusies & Overnames

Ondernemingsrechtelijke transacties, zoals de (ver)koop van vennootschappen en ondernemingen in allerlei varianten, aandelenemissies/-inkoop, aandeelhouders- en bancaire (her)financieringen en MBO/MBI.

ICT, Privacy & Intellectuele Eigendom

Dataverwerking, (open source software) licenties, cloud oplossingen, IT-contracten, privacy, smart contracts technologie, auteurs-, merk- en handelsnaamrecht.

Mediation

Zakelijke mediation en andere vormen van alternative dispute resolution (ADR) zoals arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrechtelijke advisering, geschillen en procedures over besluitvorming, bestuur en toezicht, en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.

Samenwerkingsvormen

Opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, zoals distributie, agentuur, maatschap en vof, alsook het adviseren en procederen over geschillen tussen aandeelhouders en andere partners.

Top